Čo je násilie?


Násilie páchané na ženách je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete. Násilie páchané na ženách zahŕňa – násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, obchodovanie so ženami, znásilnenie, sexuálne zneužívanie a sexuálne obťažovanie, nútená prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, atď. Jednou z najzávažnejších a najrozšírenejších foriem násilia páchaného na ženách, je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch, čiže násilie, ktoré na ženách páchajú ich manželia /partneri alebo bývalí manželia/partneri.


Násilie je trestný čin.
Za násilie je zodpovedný ten, kto sa ho dopúšťa.
Nikto nemá právo za žiadnych okolností
sa k inému človeku správať násilne.

Násilie páchané na ženách JE správanie:

  • naučené z kultúry
  • naučené cez skúsenosť a jej posilnenie
  • naučené cez pozorovanie vzťahových osôb
  • naučené z rodín, komunít a škôl

Násilie páchané na ženách NIE JE zapríčinené:

  • chorobou
  • genetikou
  • alkoholom a drogami
  • stratou kontroly nad emóciami
  • správaním ženy
  • problémami vo vzťahu
 
parallax background
 

Napíšte nám