Dynamika násilia


Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo. Napriek tomu, že formy násilia sa od prípadu k prípadu líšia, násilné správanie má svoju typickú dynamiku, ktorá je vo všetkých prípadoch rovnaká. Ide o cyklické striedanie 4 fáz:


Narastanie napätia

 • občasné menšie výbuchy (incidenty) násilia
 • vo vzťahu narastá napätie (napr. kvôli tomu, že žena má odlišný názor na veci a vyjadruje nesúhlas)
 • žena ospravedlňuje násilie a verí, že má kontrolu nad týmito občasnými malými výbuchmi
 • stupňovanie napätia

Akútny útok

 • uvoľnenie napätia
 • napätie prerastie do násilia
 • extrémne zlé zaobchádzanie
 • muž sa dopúšťa akútneho útoku
 • trvanie 2 – 24 hodín
 • žiadne viditeľné dôvody pre násilie

„Medové týždne“

 • muž hovorí, že ľutuje svoje správanie
 • sľubuje, že sa už nebude správať násilne, že sa zmení
 • žena verí mužovým sľubom o tom, že sa násilie už nezopakuje
 • muž presvedčí ženu, aby sa z ním nerozišla, alebo nerozviedla
 • muž sa správa tak, aby napĺňal predstavy ženy o tom, aký by chcela, aby bol on a ich vzťah
 • muž prejavuje žene rôzne láskavosti (napr. darčeky, prejavy lásky a náklonnosti)

Ticho/popieranie

 • muž popiera a zľahčuje svoje násilné správanie
 • žena je najčastejšie ticho, pretože sa obáva ďalšieho násilia
 • v tejto fáze môže zvažovať a plánovať odchod z násilného vzťahu
 • žena sa rozhodne vyhľadať pomoc

Po tejto fáze začne v násilnom vzťahu znovu narastať napätie a jednotlivé fázy sa opakujú. Žena, aj deti zvyčajne cítia, že opäť dôjde k násiliu. Nevedia však kedy a ako, čo spôsobuje na strane ženy a detí neustálu neistotu a strach.

Postupom času sa miera a závažnosť násilného správanie stupňujú, trvanie a striedanie jednotlivých fáz sa skracuje. Skracovanie jednotlivých fáz v praxi znamená, že časový odstup medzi jednotlivými akútnymi útokmi sa skracuje.

Pri násilí, ku ktorému dochádza veľmi často (napr. každý deň) a pri obzvlášť nebezpečných formách násilia je nevyhnutná veľmi rýchla a účinná intervencia, ktorá predíde ďalšiemu závažnejšiemu násiliu, alebo vražde žien a/alebo detí.

 

Napíšte nám