Zažívate násilie?


Nie ste si istá, či zažívate zo strany partnera/manžela násilie?


 

Urobte si krátky TEST NA ZISTENIE PRÍTOMNOSTI NÁSILIA V PARTNERSKOM VZŤAHU

1. Otázka
Kritizuje partner Váš zovňajšok, resp. Vaše vlastnosti?
2.Otázka
Ponižuje Vás partner pred inými ľuďmi a podceňuje Vaše schopnosti?
3. Otázka
Napadol Vás partner fyzicky (facka, sácanie, kopanie, strkanie)?
4. Otázka
Stalo sa, že Vám partner zničil Vaše obľúbené veci, resp. zariadenie bytu?
5. Otázka
Zranil, alebo zabil niekedy Váš partner domáceho miláčika?
6. Otázka
Vyhrážal sa Vám partner niekedy zbraňou? Ak áno, akou?
7. Otázka
Nútil Vás do sexuálneho styku, alebo si vynucoval nepríjemné sexuálne praktiky?
8. Otázka
Je Váš partner extrémne žiarlivý a majetnícky?
9. Otázka
Kontroluje Vám partner mobil, e-mail a sleduje Váš pohyb?
10. Otázka
Vyhrážal sa Vám niekedy partner, že spácha samovraždu alebo sa o ňu už niekedy pokúsil?
11. Otázka
Cítite sa izolovaná, obmedzovaná v kontakte s priateľmi, známymi alebo pri vyhľadaní pomoci?
12. Otázka
Bol Váš partner za posledných 12 mesiacov vystavený extrémnemu stresu (strata zamestnania, smrť blízkej osoby, finančné problémy, úraz)?
13. Otázka
Konzumuje Váš partner pravidelne alkohol? Užíva drogy? Gambling?
14. Otázka
Bol Váš partner v detstve týraný členom rodiny?
15. Otázka
Myslíte si, že by Vás mohol partner vážne zraniť, alebo zabiť?
Vyhodnotenie
Ak ste odpovedala aspoň na jednu z otázok „áno“, znamená to, že pravdepodobne ste žena, ktorá zažíva násilie od partnera. Čím viac odpovedí "áno", tým väčšia pravdepodobnosť, že trpíte násilím zo strany svojho partnera.
 
parallax background
 

Napíšte nám